Search

שינקנסן של הלו קיטי


זה אמיתי! שינקנסן בעיצוב של הלו קיטי!! זה החלום של כל הבנות😍

השינקנסן תפעל פעמיים ביום בין Shin Osaka ו-Hakata מה-30 ביוני השנה ועד ל-30 בספטמבר. באתר רשום באותיות קטנות שהרכבת תהיה זמינה גם אחרי כן. יש אפשרות לקנות כרטיסים ביום עצמו של הנסיעה, אבל מומלץ להזמין מראש.

http://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/train/

5 views0 comments

Recent Posts

See All