Search
  • מגומי

מילה יפנית

Updated: Jun 24, 2018בואו נלמד מילה יפנית בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י.

יש לנו עוד מילים עם אות אחת בלבד הפעם המילה היא - שן או שיניים 歯 は ハ ha

歯をみがく(みがきます)Ha o migaku(migakimas) (לצחצח שיניים (בצורה מנומסת

3 views