Search

מילה יפניתבואו נלמד מילים יפניות בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י. הפעם המילה היא - אש 火 ひ ヒ hi

火をつける(つけます)Hi o tsukeru(tsukemas) (להדליק אש (בצורה מנומסת 火をけす(けします)Hi o kesu(keshimas) (לכבות אש (בצורה מנומסת

12 views0 comments

Recent Posts

See All
לב היפנית מגומי ויניק מורה לשפה היפנית קורסים בכל הרמות, שיעורים פרטיים ושיעורים און ליין