Search
  • מגומי

מילה יפנית


בואו נלמד מילים יפניות בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י. הפעם המילה היא - שדה אורז 田 た タ ta יפנים שותלים אורז בחודש יוני בעונת הגשם. עכשיו מכינים את שדות האורז (למלא מים לשדה) לקרת השתילה. אחד התלמידים שלי שמטייל ביפן עכשיו צילם את התמונה לפני כמה ימים

3 views