Search

מילה יפנית


בואו נלמד מילים יפניות בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י. הפעם המילה היא - שדה אורז 田 た タ ta יפנים שותלים אורז בחודש יוני בעונת הגשם. עכשיו מכינים את שדות האורז (למלא מים לשדה) לקרת השתילה. אחד התלמידים שלי שמטייל ביפן עכשיו צילם את התמונה לפני כמה ימים

8 views0 comments

Recent Posts

See All
לב היפנית מגומי ויניק מורה לשפה היפנית קורסים בכל הרמות, שיעורים פרטיים ושיעורים און ליין