Search
  • מגומי

מילה יפניתבואו נלמד מילים יפניות בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י.

הפעם המילה היא : עץ או עצים

木 き キ ki

בדרך כלל אין ביפנית הבדל בין יחיד ורבים בשמות עצם.

3 views

Follow 

  • Facebook - White Circle

​© 2018 by לב היפנית. Designed by Yael Sagi ISRAEL