Search

מילה יפנית


אני אנסה ללמד מילים ביפנית עם קאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י (רשום משמאל) אלה כל האותיות שאנחנו משתמשים בהם בכתיבה.

יש לנו הרבה מילים עם אות אחת בלבד. נתחיל במילים האלה.

יד / ידיים 手 て テ te

14 views0 comments

Recent Posts

See All
לב היפנית מגומי ויניק מורה לשפה היפנית קורסים בכל הרמות, שיעורים פרטיים ושיעורים און ליין