Search
  • מגומי

מזג האוויר ביפניתכששני יפנים נפגשים, הם מחליפים כמה משפטים על מזג האוויר, כמה חם היום, או איזה גשם חזק ירד אתמול בלילה. מזג האוויר ביפן הפכפך ומשתנה לעיתים קרובות גם במהלך היום, כך שיש הזדמנות לדבר עליו בכל שיחה. אז בואו נלמד כמה מילים חדשות בנושא מזג האוויר!

4 views